Vårt team

Gunn Mørch

Styremedlem

Edny Saltnes

Styremedlem

Ole Jonny Sander

Styremedlem

Øyvind Mørch

Styremedlem

Tlf.

Epost: mrch47@gmail.com

Arne Eivind Fjeldstad

Styremedlem

Tlf.

Epost: arneeivind.fjeldstad@gmail.com

Knut Johansen

Styremedlem / Leder Betel Tofte

Tlf.

Epost: knjoh6@online.no

Roy Vonstet

Styremedlem

Tlf.

Epost: rvonstet@online.no

Kristin Larsen Sander

Styremedlem med Lotteri ansvar

Tlf.

E-post: koselig-jente@hotmail.com

Ole Bjørn Saltnes

Festival leder:

Telefon: +47 41646581

E-post: misjoneuropa@hotmail.com

Kåre Lippert Martinsen

Styremedlem med sponsoransvar:

Telefon: +45 90746329

E-post: kare@martinsenbygg.no