Program:

Fredag 12/6  Kafekveld i teltetkirken med randi og Hjalmar Johansen og Kafegruppa.

Lørdag 13/6

                     KL. 11.00 Vidars Music varmer opp ved Mega

                     Kl.  12.00 Åpning i båthavna med ordfører Monica Vee Bratlie og Per Haugan

                     Kl.  12.30 Randi og Hjalmar Johansen

                     Kl. 13.15  Tom roger Edvardsen

                     Kl. 13.45 Knut Johansen m/team

                     Kl. 14.45 Mannsambannet

                     Kl. 16.00 Per f. Løkken m/team

                     Kl. 17.00 Konsert med Kjell Elvis

                     Kl. 19.00 Lørdagskveld i teltkirken med Randi og Hjalmar Johansen

                                     Per F. Løkken m/team og Knut Johansen m/team

Søndag 14/6

                     Kl. 11.00 Felleskristen familiegudstjeneste i teltkirken med Jarle Waldemar,

                                     sogneprest Peter Holby, Betel Søndagsskole m/fler

                     Kl. 12.15 Kirkekaffe

                     Kl. 13.00 Konsert med Contry Comfort

                     Kl. 14.00 Avslutning med Ole Bjørn saltned