Kåre Lippert Martinsen

Styremedlem med sponsoransvar:

Telefon: +45 90746329

E-post: kare@martinsenbygg.no