Misjon Europa er:

 

En frivillig organisasjon som ønsker å gjøre noe godt for voksne og barn med ulike behov i vårt eget land og i Europa for øvrig. 
En tverrkirkelig virksomhet med medarbeidere og samarbeidspartnere fra ulike menigheter og kirkesamfunn. (Se oversikt her)

Startet i år 2000 av Edny og Ole Bjørn Saltnes med base på Tofte i Hurum.

Et arbeid med vekt på nødhjelp og misjon i Norge, Estland, Latvia, Russland og Hviterussland. 
 
Misjon Europa
Boks 28, 3481 Tofte
Org. nr: 984 291 191
Telefon: 41646581
E-post: misjoneuropa@hotmail.com